Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Państwo,

 na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został uruchomiony elektroniczny generator wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

STYPENDIA DEDYKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE UCZNIOM BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA/ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ TECHNIKUM

 

Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

https://des.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-na-rok-szkolny-2019-2020-dla-uczniow-szkol-zawodowych

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, w terminie do 16 września br.

Wypełniony w generatorze wniosek należy wydrukować i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać pocztą.

Proszę pamiętać, że do urzędu marszałkowskiego należy złożyć jeden egzemplarz wniosku (drugi egzemplarz jest dla szkoły/ucznia).

 

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

  1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
  2. w roku szkolnym 2018/2019:
  1. otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:

- I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia/ zasadniczej szkoły zawodowej, 

- I, II lub III klasę technikum;

  1. uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowychco najmniej 5,20;
  1. w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuował naukę w szkole branżowej I stopnia/zasadniczej szkole zawodowej lub technikum;
  2. kształci się w zawodzie odpowiadającym Branżom kluczowym[1] i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza[2].

 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/2019.

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 20 sierpnia 2019r. o godz. 9:00

Zapraszamy maturzystów na zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego poprawkowego z matematyki w dniach 09.08 -  14.08.2019 i 19.08.2019r. godz. 11:00, sala nr 18.

 

--> Podręczniki do kl. 1 po gimnazjum - aktualizacja (Podręczniki do kl. 1 po gimnazjum będzie można zakupić na kiermaszu podręczników w szkole na początku września)

 

--> Podręczniki do kl. 1 po szkole podstawowej - aktualizacja

 

Abiturienci szkoły, którzy są uprawnieni do przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego proszeni są o dostarczenie deklaracji przystąpienia do poprawki w terminie do 11 lipca 2019r. do sekretariatu szkoły.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 20 sierpnia o ogdz. 9:00.

cool   Życzymy wesołych słonecznych i bezpiecznych wakacji,

zasłużonego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu

do szkoły 2 wrześniawink

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

ZSA w Człuchowie