Od 1 września 2021r. 29 uczniów rozpocznie naukę w technikum weterynaryjnym.  Podczas rekrutacji kierunek ten cieszył się największym powodzeniem, złożono 48 wniosków w  pierwszej preferencji. Próg punktowy w tej klasie był najwyższy ze wszystkich uruchomionych pięciu kierunków w roku 2021/2022.  Wychowawcą klasy została Pani Monika Grygorowicz.

Uczniowie klasy I technikum weterynarii po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczestniczyli w spotkaniu z prezesem firmy Goodvalley Panem Pawłem Nowakiem. Goodvalley jest głównym inicjatorem uruchomienia tego kierunku i wraz z Politechniką Bydgoską objęli patronat nad tym kierunkiem. Uczniowie otrzymali od Goodvalley plecaki i drobne upominki oraz zaproszenie na pierwszą wizytę  w firmie 5 października.

Patroni kierunku będą wspierać szkołe w jak najlepszym przygotowaniu uczniów do egzaminu zawodowego i przyszłej pracy. Mamy nadzieję, że współpraca ta zaowocuje wysokimi wynikami na egzaminach  -  i z tego będziemy bardzo dumni, ale także mamy nadzieję, że dzięki temu spełnimy oczekiwania uczniów o wymarzonym zawodzie i przyszłej pracy. Po ukończeniu szkoły uczniowie moga podejąć naukę na uczelniach kształcących na kierunkach weterynaryjnych czy zootechnicznych.

W czwartek 21 lipca 2022r. o godz. 10:00 w szkole zostaną udostępnione listy kandydatów zakwlaifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I na rok 2022/2023.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy złożyli oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty mogą odebrać w sekretariacie szkoły skierowanie do lekarza medycyny pracy. 

Do dnia 28 lipca 2022r.  do godz. 15:00 należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.

Listy przyjętych do klas I zostaną udostępnione w szkole 29 lipca ok. godz. 12:00

Sprawdź terminarz rekrutacji - link

  1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego(stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 1 sierpnia 2022 roku,

  2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 1 sierpnia 2022 roku,

  3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych) – nabór wniosków wkrótce [NIEURUCHOMIONY] do 15 września 2022 roku,

Nic tak nie smakuje po aktywnym roku, jak przysmaki z ogniska w gronie przyjaciół. 20 czerwca wolontariusze z Międzyszkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyli w ognisku podsumowującym naszą działalność w tym roku. Podczas wspólnego pieczenia kiełbasek uczestnicy dzielili się wrażeniami oraz doświadczeniami z młodszymi kolegami i koleżankami. Pieczone kiełbaski, pianki i podpiekany chleb smakowały wybornie na świeżym powietrzu. Dziękujemy Radzie Rodziców z ZSA oraz SP1 za ufundowane przysmaki.