Od 1 września 2021r. 29 uczniów rozpocznie naukę w technikum weterynaryjnym.  Podczas rekrutacji kierunek ten cieszył się największym powodzeniem, złożono 48 wniosków w  pierwszej preferencji. Próg punktowy w tej klasie był najwyższy ze wszystkich uruchomionych pięciu kierunków w roku 2021/2022.  Wychowawcą klasy została Pani Monika Grygorowicz.

Uczniowie klasy I technikum weterynarii po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczestniczyli w spotkaniu z prezesem firmy Goodvalley Panem Pawłem Nowakiem. Goodvalley jest głównym inicjatorem uruchomienia tego kierunku i wraz z Politechniką Bydgoską objęli patronat nad tym kierunkiem. Uczniowie otrzymali od Goodvalley plecaki i drobne upominki oraz zaproszenie na pierwszą wizytę  w firmie 5 października.

Patroni kierunku będą wspierać szkołe w jak najlepszym przygotowaniu uczniów do egzaminu zawodowego i przyszłej pracy. Mamy nadzieję, że współpraca ta zaowocuje wysokimi wynikami na egzaminach  -  i z tego będziemy bardzo dumni, ale także mamy nadzieję, że dzięki temu spełnimy oczekiwania uczniów o wymarzonym zawodzie i przyszłej pracy. Po ukończeniu szkoły uczniowie moga podejąć naukę na uczelniach kształcących na kierunkach weterynaryjnych czy zootechnicznych.