Zapraszamy przedstawicieli klasowych oddelegowanych do Rady Rodziców na spotkanie, ktore odbędzie się 16 września 2021r. o godz. 16:30 na auli.