Rozpoczynamy realizację IV edycji dodatkowych - wykraczających poza podstawę programową - staży i praktyk dla uczniów pomorskich szkół zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych". Jest to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Realizatorem staży/praktyk, tak jak w ubiegłych latach,  będzie instytucja wyłoniona w przetargu.

 Do staży i praktyk zawodowych będzie mogło przystąpić 500 uczniów pomorskich szkół zawodowych, w tym:

  • 300 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i
  • 200 uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

 W związku z powyższym prowadzimy rekrutację uczniów na staże/praktyki zawodowe na rok szkolny 2021/22.

 Zgłoszenia uczniów można dokonać u szkolnego doradcy zawodowego Pani Katarzyny Lisieckiej. Na zgłoszenia czekamy do 24 września 2021r.

 Do udziału w stażu/praktyce mogą Państwo zgłaszać wyłącznie takich uczniów, którzy do tej pory nie brali jeszcze udziału w tego typu formie wsparcia w ramach realizowanego przez nas projektu.

Uczniowie, którzy przystąpią do stażu/praktyki zawodowej zobowiązani będą zrealizować 150 godzin stażu/praktyki u wskazanego pracodawcy. Za ukończony staż/praktykę uczniowie otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł.