Na  zebraniu Rady Rodziców w dniu 16.09.2021r., wybrano prezydium na kolejny rok szkolny:

  Adam Monikowski - przewodniczący RR

 Małgorzata Kotwicka - zs-ca przewodniczącego RR

 Mariola Demko - sekretarz RR

 Anna Jankiewicz - skarbnik RR

Skład komisji rewizyjnej:

  Marcin Dęga - przewodniczący

 Ilona Łabęź

Katarzyna Winter