16 grudnia 2021r. uczniowie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie wybierali swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego. Prawo do głosowania mieli wszyscy uczniowie szkoły i mogli wybrać jednego spośród 10 kandydatów. Uczniowie głosowali na kartach wyborczych stawiając krzyżyk przy jednym nazwisku. Uczniowie będący w domach też mogli oddać swój głos online. Łącznie oddano 290 głosów, z czego dwa to głosy były nieważne. 

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Sylwia Rekowska - dyrektor szkoły; Renata Szostak - opiekun samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciele samorządu: R.Nowak; A.Stefańska, P.Urbanowicz i D.Sylwestrzak dokonała podliczenia głosów.

Komisja stwierdziła, że w wyniku głosowania w dniu 16 grudnia 2021r. w okręgu wyborczym w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie do Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego wybrano następujące osoby:

1. Filip Kijko  - 108 głosów

2. Patryk Bugaj - 52 głosy

3. Patryk  Wójciszyn - 31 głosów

4. Oliwia Pasternak - 21 głosów

Kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego zakończy się z upływem roku szkolnego 2022/2023. Statut Rady