1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego(stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 1 sierpnia 2022 roku,

  2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 1 sierpnia 2022 roku,

  3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych) – nabór wniosków wkrótce [NIEURUCHOMIONY] do 15 września 2022 roku,