Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2023 r.

FORMUŁA 2017 - Cz. pisemna                                             FORMUŁA 2019 - Cz. pisemna

FORMUŁA 2017 - Cz. praktyczna                                          FORMUŁA 2019 - Cz. praktyczna

Część pisemna z wykorzystaniem standardowych arkuszy ABSOLWENCI 2021 i wcześniej

Kwalifikacja

Czas

Sala

 

Data

Godzina

EE.08

60

18

10.01.2023

10:00

Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego (kl. IV i poprawki)

Kwalifikacja

Czas

Sala

 

Data

Godzina

BUD.18

60

11

12.01.2023

16:00

BUD.19

60

11

10.01.2023

8:00

EKA.04

60

11

10.01.2023

16:00

EKA.05

60

11

12.01.2023

14:00

EKA.05

60

11

10.01.2022

14:00

HGT.02

60

11

10.01.2023

18:00

HGT.12

60

11

10.01.2023

12:00

HGT.12

60

11

10.01.2023

10:00

INF.02

60

11

12.01.2023

8:00

INF.03

60

11

12.01.2023

12:00

INF.03

60

11

12.01.2023

10:00

 

Część praktyczna (kl. IV i poprawki)

Forma

Kwalifikacja

Czas

Sala

 

Data

Godzina

WK

BUD.18

180

24

17.01.2023

17:00

WK

BUD.18

180

24

17.01.2023

12:30

DK

BUD.19

180

12

18.01.2023

8:00

DK

EKA.04

180

11

13.01.2023

12:30

DK

EKA.05

180

11

17.01.2023

8:00

DK

EKA.05

180

11

16.01.2023

12:30

DK

EKA.05

180

11

16.01.2023

8:00

W

HGT.12

120

34

09.01.2023

9:00

WK

INF.02

150

12

16.01.2023

8:00

WK

INF.02

150

12

16.01.2023

12:30

WK

INF.02

150

12

16.01.2023

17:00

WK

INF.03

150

31

17.01.2023

17:00

WK

INF.03

150

31

17.01.2023

12:30

WK

INF.03

150

31

17.01.2023

8:00

DK

AU.36

180

11

16.01.2023

17:00

DK

EE.09

150

31

17.01.2023

8:00

D

RL.07

180

28

09.01.2023

9:00

D

RL.22

120

30

09.01.2023

13:00

D

TG.16

150

21

09.01.2023

9:00