W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla klas I , pod hasłem "Rzuć palenie, wybierz....". Organizatorem były Pani Katarzyna Pyda i Jadwiga Zachajczuk-Kiejzik. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu lub kolażu i ciekawy pomysł na dokończenie hasła. Uczniowie mogli pracować w grupach lub indywidualnie. Spośród wszystkich prac, wykonanych przez 6 klas I, komisja konkursowa postanowiła nagrodzić 7 najciekawszych prac.

Pierwszą nagrodę przyznano grupie z klasy I TW, są to Monika Bartoszewicz, Julia Pietucha, Marianna Nartowska i Aurelia Kaszewska. Pozostałe nagrody trafiły do: II miejsce z klasy I TW: Pola Gołębiowska, Wiktoria Panek, Wiktoria Modzelewska, Kalina Płościńska i Hanna Michałowska. III miejsce zajęła Martyna Sikorska z klasy I TE. IV miejsce to ponownie grupa z klasy I TW czyli Martyna Ogorzałek, Ida Zygmańska i Marcelina Nowak. V miejsce zajęła praca Jakuba Redzimskiego z klasy I TK, a VI miejsce to chłopcy z I TI czyli Hubert Czernicki, Sebastian Dziekanowski i Filip Majdura. Wyróżnienie przyznano dla Jakuba Trapp z kl.I TK.

Sponsorami nagród jest nasza, szkolna Rada Rodziców i Urząd Miasta Człuchowa.

Gratulujemy uczniom i dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród.

Zapraszamy do naszej galerii!