Dnia 12 września o godz. 10:30 odbędzie się szkolny kiermasz podręczników na holu obok sklepiku. Mile widziani absolwenci chcący sprzedać swoje książki.

Zapraszamy wszystkich sprzedających i kupujących.

Informacja dot. programu „Wyprawka Szkolna”

Do skorzystania uprawnieni są uczniowie  kl. III ( dochód max 539 zł) lub uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (słabosłyszący lub z niepełnosprawnością ruchową)

W wyjątkowych przypadkach określonych ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. pomoc może otrzymać 5 % uczniów z ogólnej liczby uprawnionych, jeżeli w rodzinie występuje ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie lub długotrwała choroba, przemoc w rodzinie.

  1.       Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły ( w pokoju pedagog szk. )do dnia 12 września 2014r. do godz. 12:00
  2.       Druki są u pedagoga szkolnego
  3.       Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów i kopie orzeczenia o kształceniu specjalnym(jeżeli uczeń takie posiada)
  4.       Dowodem zakupu podręczników może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica

- rachunek, paragon

- oświadczenie o zakupie podręczników wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

- w przypadku grupowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego : imię i nazwisko ucznia, klasę dom której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu, i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu,  na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. Szczegółowe informacje w okresie wakacji p. Magdalena Cysdorf Urząd Miejski w Człuchowie Tel. 59 83 42 291

Szczegółowych informacji udziela PEDAGOG SZKOLNY.

Rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9:00.

       

Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne odbędą się:

  1.      27.08.2014r. godz.9.00             j. angielski, j. polski
  2.      28.08.2014r. godz.9.00             j. niemiecki, informatyka, geodezja
  3.      29.08.2014r. godz.9.00             wf

Na stronce dostępny jest już spis podręczników.