Zakończeni roku szkolnego 2013/14 i wręczenie świadectw odbędzie się w piątek 27 czerwca o godzinie 8:00.

Kto może zostać stypendystą 

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • studenci dziennych studiów magisterskich lub licencjackich(stypendia specjalne)

Kandydaci musza spełniać następujące warunki:

 • zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego
 • osiągają średnia ocen:
  • studenci - co najmniej 4,3(tylko specjalne, zawieszono stypendia naukowe )
  • uczniowie - co najmniej 4,6
  • absolwenci (świadectwo maturalne) - co najmniej 4,6
 • mają trudną sytuację materialną
 • maja szczególne osiągnięcia (olimpiady przedmiotowe, zainteresowania, działalność sportowa)
 • mają trudna sytuację rodzinną
 • dla ucznia stypendium specjalne – zachowanie wzr/bdb i osiągnięcia sportowe lub naukowe

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wnioski należy składać na formularzu Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium. Formularze są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, w sekretariatach szkół średnich, w sekretariatach Urzędów Gmin i Miast oraz poniżej do pobrania ze strony WWW.stowarzyszenie. czluchow.org.plw zakładce „do pobrania”+regulamin

Załączniki do wniosku:

 • zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię zaświadczające o wysokości średniej ocen z całego roku szkolnego/akademickiego
 • kserokopia świadectwa maturalnego (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych)
 • kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia dzienne ( absolwenci)
 • zaświadczenie o zarobkach (netto) z ostatnich 3 miesięcy
 • opinię szkoły, uczelni, innych instytucji lub osób posiadających autorytet społeczny
 • inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody w rodzinie
 • ewentualnie inne dokumenty mogące stanowić argument dla Komisji Stypendialnej

Wnioski do pobrania ze strony www

Wniosek+załączniki składać w siedzibie Stowarzyszenia

Ul. Wojska Polskiego 5 

 w dniach   21.08 – 11.09  PN i CZW 10- 12.30

mail: stowarzyszenie @czluchow.org.pl

www.stowarzyszenie. czluchow.org.pl

Dnia 12 czerwca 2014r. klasy ITAK, ITA i IIITAK odbyły zajęcia w ogrodzie botanicznym w Myślęcinku. Szczególnie sprawiły nam radość piękne krajobrazy, a dzięki słonecznej pogodzie wszyscy byliśmy w dobrym humorze.

Mieliśmy okazję zobaczyć i poznać wiele ciekawych gatunków roślin, m.in. zbiorowiska leśne i roślinność wocha. Naszą uwagę zwróciły również alpinaria, które charakteryzują się typowo górską formą terenu z licznymi skałkami, strumykiem i wodospadem w centralnym punkcie.

Wycieczka nie była tylko edukacyjna, ale i rekreacyjna.

Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni i serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi za fundusze, dzięki którym mogliśmy bezpłatnie zwiedzić ogród. W podziękowaniu dołączamy zdjęcie naszych uśmiechniętych twarzy. Więcej zdjęć w galerii.

Uczniowie klasy ITAK, ITA i IIITAK.

 

Uczniowie z klasy I technikum informatycznego wzięli udział w Wojewódzkim Festiwalu Krótkich Filmów o Uzależnieniach zorganizowanym w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Głównym organizatorem konkursu był Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Celem konkursu było propagowanie życia bez nałogów, promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw asertywnych oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Nasi uczniowie przygotowali film pt. "Xitriam - świat wyborów". Scenariusz: Dominika Karwat, Krzysztof Michalski, montaż: Mateusz Szumilas; pomysł: Monika Szreder - opiekun grupy.

Film został uznany za najlepszy w powiecie (zajął I miejsce) i tym samym przeszedł do etapu wojewódzkiego. Link do filmu

Gratulujemy!!! 

 

 

 

W ramach innowacji pedagogicznej "Twórczy przedszkolak" odbyły się  zajęcia dodatkowe "Kuchcikowo".  Przedszkolaki  z MOTYLKA wraz z młodzieżą z klasy III technikum żywienia przygotowywały surówkę z marchewki oraz koktajl truskawkowy. Dzieci chętnie uczestniczyły w tych zajęciach. Zdjęcia w galerii.