Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wszystkim naszym Wolontariuszom składamy najserdeczniejsze życzenia, oraz podziękowania za bezinteresowną działalność. Życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia i radości w życiu, którym tak chętnie dzielicie się z innymi. Niech wolontariat nadal będzie źródłem Waszej wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech tych, którym poświęcacie swój czas, niech motywuje Was do dalszego działania na polu wolontarystycznym.

 

W warsztatach gastronomicznych pod hasłem: "Nic nie może się zmarnować. Wykorzystywanie produktów w kuchni z dbałością o środowisko" uczestniczyli uczniowie klasy 2 technikum żywienia. Warsztaty prowadził znany kucharz - pomysłodawca i założyciel K5, autorskiej akademii kulinarnej, w której szkoli kucharzy oraz pasjonatów - amatorów Pan Kamil Sadowski.

 

 

 Pomysł na warsztaty jest jednym z działań projektu „Działamy w klimacie”  w kontekście "nie" marnowania żywnosci.  Dane pokazują, że marnowanie jedzenia jest powszechne i dotyczy wszystkich, przede wszystkim „gospodarstw domowych” ale także całej branży gastronomicznej. Zatem działania projektu sa inicjatywą polegającą na tym co zrobić by nie dokładać tej przysłowiowej cegiełki do galopujących zmian klimatycznych? Jak w ogóle ma się klimat do naszych wyborów podczas zakupów, gotowania, wyrzucania żywności, prowadzenia biznesu? Zacznij od niemarnowania jedzenia! 

Tematyka: Zero waste, projekt „Działamy w klimacie”    https://www.facebook.com/CIEEGdansk

 Prowadzenie: Kamil Sadkowski Akademia Kulinarna w Gdyni, wstęp przedstawiciel CIEE (organizatora)

 Organizator: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 Cel spotkania:

  • Trendy w nowoczesnej kuchni/zarządzaniu kuchnią/restauracją
  • Pokazanie, że większość odpadków to nadal wysokowartościowe pożywienie
    (w konsekwencji także zmniejszamy ilości odpadów).
  • Przygotowanie potraw z wykorzystaniem najbardziej nieoczekiwanych składników
  • Powrót do „kulinarnych korzeni” poprzez świadomy wybór produktów
  • Segregowanie opakowań, a może świadomy wybór produktów bez opakowań?

 

 

 

  

Kolejna grupa uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych ukończyła kurs kelnerski prowadzony przez Panią Biankę Pietrzyk z Ośrodka Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Oddział w Białej Podlaskiej. Kurs ten realizowany był w dniach 7-21 listopada 2021r.  w ramach projektu unijnego: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2023 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ważna informacja wyłącznie dla osób, które zgłosiły się do projektu Granty PPGR.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Miejska Człuchów ma obowiązek zweryfikować złożone oświadczenia ( zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu) dlatego prosimy wszystkich mieszkańców Człuchowa o dostarczenie następujących dokumentów, które poświadczają:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa etc.)

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR – UWAGA! -  nie dotyczy tych osób, które już ten dokument złożyły

3) fakt potwierdzający zamieszkiwanie na terenie Człuchowa, np. kserokopia rachunku za śmieci, faktura za media itp.

4) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Ww. dokumenty są obligatoryjne, by uznać zasadność wsparcia dla uczniów i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Miejskiej Człuchów  do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji  należy składać:

1)      w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Człuchowie pokój nr 10

2)      poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)      poprzez skrzynkę ePUAP

w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenia  wsparcie dla ucznia.

W razie pytań, osobą do kontaktu jest p. Justyna Muryn, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Człuchowie pod nr. tel. 59 83 42 291 wew. 317.