Jeśli nie wiesz, jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj film (obok) lub przeczytaj poradę w Bazie wiedzy.

Nie możesz się zalogować?
Zobacz, jak poradzić sobie z najczęściej występującymi problemami
z logowaniem >

 

Nie pamiętasz hasła do e-dziennika? Zobacz, jak łatwo je odzyskać.

 

esz mieć e-dziennik w swoim telefonie? Używaj aplikacji Dzienniczek VULCAN!

Obejrzyj film i dowiedz się, jak zainstalować, zsynchronizować i korzystać z aplikacji mobilnej Dzienniczek VULCAN.

 


W dniach 8-10 września 2021r. o godzinie 10:00 na holu obok sklepiku odbędzie się kiermasz podręczników dla uczniów.

Harmonogram:

* 08.09.2021r. - stoiska uczniów klas II z podręcznikami do klasy I,

* 09.09.2021r. - stoisko uczniów klas III z podręcznikami do klasy II,

* 10.09.2021r. - stoisko uczniów klas IV z podręcznikami do klasy III.

 

 

Klasy I zapraszamy na zajęcia integracyjne w dniach od 6 - 10 września w godz. 11:00 - 14:00 według następującego harmonogramu: 

Klasa 1TE A.Władyczak czwartek 9.09.2021
Klasa 1TI D.Kania poniedziałek 6.09.2021
Klasa 1TW M.Grygorowicz wtorek 7.09.2021
KlASA 1TŻ P.Fiuk piątek 10.09.2021
Klasa 1TK K.Pyda środa 8.09.2021

 

Od 1 września 2021r. 29 uczniów rozpocznie naukę w technikum weterynaryjnym.  Podczas rekrutacji kierunek ten cieszył się największym powodzeniem, złożono 48 wniosków w  pierwszej preferencji. Próg punktowy w tej klasie był najwyższy ze wszystkich uruchomionych pięciu kierunków w roku 2021/2022.  Wychowawcą klasy została Pani Monika Grygorowicz.

Uczniowie klasy I technikum weterynarii po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczestniczyli w spotkaniu z prezesem firmy Goodvalley Panem Pawłem Nowakiem. Goodvalley jest głównym inicjatorem uruchomienia tego kierunku i wraz z Politechniką Bydgoską objęli patronat nad tym kierunkiem. Uczniowie otrzymali od Goodvalley plecaki i drobne upominki oraz zaproszenie na pierwszą wizytę  w firmie 5 października.

Patroni kierunku będą wspierać szkołe w jak najlepszym przygotowaniu uczniów do egzaminu zawodowego i przyszłej pracy. Mamy nadzieję, że współpraca ta zaowocuje wysokimi wynikami na egzaminach  -  i z tego będziemy bardzo dumni, ale także mamy nadzieję, że dzięki temu spełnimy oczekiwania uczniów o wymarzonym zawodzie i przyszłej pracy. Po ukończeniu szkoły uczniowie moga podejąć naukę na uczelniach kształcących na kierunkach weterynaryjnych czy zootechnicznych.

 

Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, która jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Komunikat w formacie pdf

Nabór wniosków do Modułu II trwa do 10 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków do "Aktywnego Samorządu 2021" znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie, w zakładce Aktywny Samorząd (czwarta pozycja w lewym menu strony), oto bezpośredni link: https://starostwo.czluchow.org.pl/index.php/aktywny-samorzad-2016/3292-aktywny-samorzad-2021