Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-14:00 9:00-13:00 9:00-14:00 9:00-13:45 9:00-13:00

 

Kontakt osobisty lub poprzez wiadomości w e-dzienniku lub kontakt telefoniczny +48 598 342 507.

 

Jadwiga Zachajczuk-Kiejzik

 

Uroczystość rozpoczęcia ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r.

Klasy III i IV zapraszamy na godz. 8:30 na spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Klasy I i II zapraszamy na godz. 9:30 na uroczystość w sali gimnastycznej, a następnie w salach lekcyjnych

 

Uwaga!

  1. Do szkoły uczniowie przychodzą zaopatrzeni w maseczkę i zgodnie z zaleceniami zasłaniają usta i nos w częściach wspólnych.
  2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
  3. Pamiętać należy także o częstym myciu rąk i o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  4. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą od strony parku.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

informujemy, że od września 2021r. do dnia 22 grudnia 2021rbędą odbywały sie dodatkowe zajęcia dla uczniów. Zajęcia kierowane są dla uczniów chętnych i mają na celu wspomaganie uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z  zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – w zależności od zgłoszonych przez rodziców i uczniów potrzeb w zakresie wyboru przedmiotu zajęć.

Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w szkole, w bezpośrednim kontakcie z uczniami – w grupie do 10 osób. Odbywać się będą po zajęciach ujętych w stałym planie lekcji na rok 2021/2022. Czas trwania zajęć to 45 minut.

Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału, zajęcia te będą organizowane w grupach międzyoddziałowych. 

Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia
w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w nieprzekraczającym terminie do 3 września 2021 roku. Deklarację należy przekazać wychowawcy klasy.

Druk deklaracji przekaże chętnym uczniom wychowawca lub można go pobrać TUTAJ.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 w sesji zimowej  styczeń/luty 2022 

Absolwenci technikum 2020

i lata wcześniejsze

deklaracje do 10 września  2021r.  

Druk deklaracji - Formuła 2012

Nazwy kwalifikacji

Absolwenci technikum 2021r.

deklaracje do 15 września 2021r.

Druk deklaracji - Formuła 2017

Nazwy kwalifikacji

 Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły

lub wysłać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

w wyzaczonym wyżej terminie.

W przypadku wysłania deklaracji na email proszę o  informację telefoniczną do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia wysłania deklarcaji.

Tel. 59 83 42 507