Jeśli jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej (a w uzasadnionych przypadkach także wcześniejszych klas) lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej, masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych i szukasz ciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych – weź udział w ostatniej już rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski” i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2020/2021.

Co umożliwiamy?
• szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
• udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.
Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?
Poniżej przedstawiamy harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla poszczególnych przedmiotów, oraz pliki z dokumentami do pobrania. Liczba miejsc jest ograniczona!  Zobacz plakat.

 • MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
– 15.07.2020-15.09.2020 – badania psychologiczne uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
– do 30.09.2020 – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– 10.10. 2020 r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 16.10.2020 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

 • CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 15.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

– do 30.09.2020 – przekazanie rezultatów projektów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”);
– 10.10.2020 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 16.10.2020 – przygotowanie list rankingowych;
– po 16.10.2020 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać/ pisać testu uzdolnień kierunkowych.
Dołącz do nas! Bądź jednym z wielu osób takich jak Ty, młodych zdolnych w powiecie człuchowskim, którzy już rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w ramach naszego projektu.

Pliki do pobrania:

I ETAP REKRUTACJI:

 1. Arkusz nominacji
 2. Oświadczenie LCNK – obow. UODO
 3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 4. Oświadczenie Poradnia PP – obow. UODO

INNE DOKUMENTY:

 1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 2. Wniosek o zmianę LCNK
 3. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
 4. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski

 

Jeszcze do 20 czerwca trwa nabór do VI edycji programu stypendialnego "Nowe technologie dla dziewczyn", do którego aplikować mogą tegoroczne maturzystki, które wybierają się na studia na jednej z 25 uczelni technicznych oraz 10 najlepszych uniwersytetów (lista uczelni i kierunków). Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Organizatorami programu są Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz firma Intel.

Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom (a także studentkom) w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Zaprosimy je również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu - w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie lub w Intelu w USA.

Do udziału w programie zapraszamy maturzystki 2020 zainteresowane studiami technicznymi na jednej z 35 uczelni na wybranych kierunkach technicznych.

Regulamin programu
Lista kierunków objętych stypendium
Więcej informacji: www.stypendiadladziewczyn.pl

 1. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
 2. Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) nabór wniosków do 31.07.2020 roku,
 3. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych)nabór do wniosków do 15.09.2020 roku,
 4. Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” (stypendia dla uczniowskich zespołów projektowych) nabór wniosków do 31.07.2020 roku.

Informacja o stypendiach - plakat

 Jednocześnie informujemy, że generatory wniosków stypendialnych zostaną uruchomione po opublikowaniu ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i jej uprawomocnieniu. Informacja o uruchomieniu generatorów stypendialnych zostanie przesłana Państwu odrębnym mailem, a także będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/.

Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/21. O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020r. oraz spełniają łącznie warunki określone w regulaminie. Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów. Szczegóły w dokumentach:

Informacja o stypendiach

Regulamin stypendiów 2020/21

Program stypendiów pomostowych

Klauzula informacyjna

Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, ze zm.), w szczególności z rozporządzeniem z dnia 19 maja 2020 roku zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

 

 1. Uczniowie zostaną wpuszczeni do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 8 czerwca 2020r. o godz: 8:30.
 2. Przed szkołą mają obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. Obowiązuje zakaz gromadzania się.  Należy zachować odstęp co najmniej 1,5m.
 3. Klasy IV TG,TE oraz absolwenci z lat ubiegłych wchodzą do szkoły wejściem głównym, natomiast klasy IV TI, TŻ wejściem od strony parku.
 4. Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Płyny dezynfekujące będą przy drzwiach wejściowych oraz w każdej sali egzaminacyjnej.
 5. W szkolnej szatni będzie możliwość zostawienia rzeczy osobistych, zapakowanych w worek foliowy przyniesiony przez ucznia. Prosimy o ograniczenie rzeczy przynoszonych do szkoły(torebki, telefony, itp.)
 6. Maseczkę można ściągnąć dopiero w sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsca w ławce.
 7. Konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych: długopis, ołówek, linijka, cyrkiel, kalkulator itd.
 8. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, konieczna jest dezynfekcja rąk.
 9. Uczeń nie dotyka dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzega zasady higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia).
 10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 11. Po egzaminie zdający opuszcza teren szkoły. Obowiązuje zakaz gromadzenia się, prosimy o dzielenie się wrażeniami za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie oraz unikać spotkań w grupie, np. przed szkołą.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego - link

Maturzystom życzymy powodzenia!