Uczniowie klas I i II złożyli ślubowanie na uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej i stali się pełnoprawnymi członkami spoleczności szkolnej. Obchody święta edukacji odbyły się w obecności gości Pani Dziekan dr hab. inż. Małgorzatę Grabowicz prof. Politechniki Bydgoskiej wraz z dr inż Mirosława Banaszaka oraz przedstawiciela Goodvalley Pana Piotra Drążka i Prezydium Rady Rodziców. Apel przygotowały klasy 3TEp/TGp i 3TŻ wraz z wychowawcami i kołem teatralnym. Było mnóstwo życzeń i pięknych kwiatów wykonanych przez uczniów z koła wolontariatu. Bardzo dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy uczniów pomorskich szkół do udziału w V edycji przeznaczonej specjalnie dla nich Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza" pod hasłem „Niewidzialny świat wirusów i bakterii”.
Wydarzenie online jest skierowane do uczniów, którzy nie będą prezentować przygotowanych przez siebie referatów
ani posterów, ale są zainteresowani tematem konferencji i chcą wysłuchać wykładów ekspertów oraz zapoznać się z efektami pracy swoich kolegów.

W tym roku uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych postanowili zgłębić temat mikroorganizmów, które mają ogromny wpływ na życie naszej planety.
W czasie konferencji prelegenci przybliżą widzom kwestie dotyczące świata wirusów i bakterii. Eksperci i uczniowie poruszą tematy związane m.in. z funkcjonowaniem mikrobów
w interakcji z innymi organizmami, odkryciem antybiotyków, zastosowaniem bakterii w przemyśle i medycynie oraz z niebezpieczeństwem, jakie niesie wykorzystanie broni biologicznej.

Tegoroczna konferencja odbędzie się online w sobotę 20 listopada o godzinie 10.00.

Konferencja adresowana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkujących w województwie pomorskim,
którzy będą mogli wysłuchać referatów swoich kolegów poprzedzonych wykładami ekspertów.

Zapraszamy na stronę:

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/636-rejestracja-biernych-uczestnikow-v-pomorskiej-uczniowskiej-konferencji-naukowej-zdolni-z-pomorza

Uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu, prosimy o wybranie jednego panelu i zarejestrowanie się do 5 listopada 2021 r.:

- BIOLOGIA
- CHEMIA
- NAUKI ŚCISŁE
- NAUKI HUMANISTYCZNE

Informujemy,że nasi uczniowie - Witkoria Szotkiewicz, Zuzanna Peciak, Jakub Szymaniak i Szymon Chodczak po zaciętej walce w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie zajęli II miejsce w powiatowych zawodach w badmintona. Cieszymy się z Waszego sukcesu i gratulujemy!

   

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich (byłych pracowników)  z dziećmi* w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunki jakie trzeba spełnić (łącznie) aby otrzymać dofinasowanie:

  • dziecko zamieszkuje w Człuchowie, jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.
  • dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Pliki do pobrania

 Wniosek wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 22.10.2021 r. w siedzibie:

 Urzędu Miejskiego w Człuchowie

Al. Wojska Polskiego 1

77-300 Człuchów

pokój nr 10

 Kontakt w sprawie naboru: 59 83 42 291 wew. 317

Informacja na stronie https://czluchow.eu/aktualnosc/konkurs-grantowy-dla-rodzin-popegeerowskich