Rekrutacja do klas I na rok 2021/2022

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Geodeta

W opublikowanym w 2021r. rankingu PERSPEKTYW – TECHNIKA 2021 Technikum Geodezyjne ZSA w Człuchowie otrzymało tytuł BRĄZOWEJ TARCZY 2021, zajmując 25 miejsce w województwie pomorskim oraz 207 miejsce w kraju na 1743 technika, które spełniły kryteria wejściowe do rankingu.

TECHNIK GEODETA – opis zawodu

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania map, w tym: podstaw

owej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane  z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.

Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych  i podziemnych, a w szczególności: obsługują montaż zabudowań, mierzą odkształcenia i przemieszczenia   budynków, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Współczesna geodezja współpracuje z różnymi dziedzinami wiedzy i przemysłu, np.: architektura, budownictwo, drogownictwo, rolnictwo, górnictwo, administracja, wojsko itp. Zadaniami geodezji są również regulacje stanu prawnego nieruchomości.

Nauka trwa 5 lat i przygotowuje do egzaminów z dwóch kwalifikacje. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzyma świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:

BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Przedmioty zawodowe

 • teoretyczne:
  • geodezja ogólna,
  • geodezja inżynieryjna,
  • kataster i gospodarka nieruchomościami,
  • prawo w geodezji,
  • język angielski zawodowy,
 • praktyczne:
  • terenowe ćwiczenia geodezyjne,
  • ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne,
  • geomatyka,
  • rysunek geodezyjny,
  • dokumentacja katastralna,
 • inne:
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • praktyki zawodowe (po 4 tygodnie w kl. III i IV – razem 280 godz.)

Miejsca odbywania praktyk zawodowych

Przedsiębiorstwa geodezyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwenta szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Przedmioty ogólnokształcące.

Oprócz przedmiotów zawodowych będziesz uczyć się przedmiotów ogólnoksztacących takich, jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, wiedza o społeczenstwie, wiedza o kulturze, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Po 5 latach nauki możesz przystapić do egzaminu maturalnego  z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki,  a także możesz również przystąpic do egzaminu z przedmiotu/przedmiotów dodatkowych. Później możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.

Czego nauczysz się w tym technikum:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 • wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
 • wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

 Co zapewnia szkoła:

 • zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne na terenie szkoły z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu pomiarowego renomowanych producentów oraz wysokiej klasy akcesoriów pomiarowych,
 • naukę obsługi geodezyjnego oprogramowania komputerowego, wykorzystywanego aktualnie
  w większości przedsiębiorstw geodezyjnych, np.: C-GEO, AutoCAD, Winkalk,
 • zajęcia i pokazy w zakładach pracy związanych z branżą geodezyjną (np. targi GeoEXPO),
 • wyjazdy na dni otwarte do najbliższych wyższych uczelni w celu poznania propozycji na dalsze etapy kształcenia,
 • możliwość zakwaterowania w bursie,
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny).

Absolwent może podjąć pracę:

 • w firmach geodezyjnych,
 • urzędach i biurach związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (wydziały geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, wydziały katastru nieruchomości, ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej itp.).
 • w firmach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
 • może prowadzić także działalność na własny rachunek, realizując zlecenia dla firm i osób.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *