Rekrutacja do klas I na rok 2022/2023

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Informatyk

W Rankingu PERSPEKTYW TECHNIKA 2019 – Technikum Informatyczne ZSA w Człuchowie zostało nagrodzone  ZŁOTĄ TARCZĄ, uzyskując 2 miejsce w województwie pomorskim i 44 w kraju wśród wszystkich techników w Polsce.

Złota tarcza to efekt ciężkiej pracy nauczycieli i ambitnych uczniów, którzy przez 4 lata pracowali na tak wysokie wyniki edukacyjne, które potwierdzone są wynikami egzaminów zewnętrznych. Zdawalność matury w technikum informatycznym na poziomie 100%, egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji – z części praktycznej 100% i z części pisemnej 98%.

fot. Gala wręczenia wyróżnień w Pomorskim Rankingu Szkół

TECHNIK INFORMATYK – opis zawodu

Rynek IT w Polsce rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Specjaliści przewidują, że jeśli obecna tendencja nie ulegnie zmianie, Polska już niedługo może znaleźć się w ścisłej europejskiej czołówce. Nasze firmy coraz częściej z sukcesami konkurują również na arenie międzynarodowej.

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Kształcąc się jako technik informatyk, absolwent może od razu po szkole podjąć pracę w wielu firmach w zawodzie, ponieważ w tej branży ponad wszystko liczą się umiejętności, a dodatkowe wykształcenie wyższe jest często opcjonalne.

Nauka trwa 5 lat i przygotowuje do egzaminów z dwóch kwalifikacji zawodowych. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzyma świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami, aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty zawodowe

 • teoretyczne:
  • urządzenia techniki komputerowej,
  • sieci komputerowe i urządzenia sieciowe,
  • systemy operacyjne klienckie i serwerowe,
  • witryny i aplikacje internetowe,
  • bazy danych,
  • język angielski zawodowy,
 • praktyczne:
  • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowe,
  • administracja systemami operacyjnymi,
  • eksploatacja i montaż lokalnej sieci komputerowej,
  • programowanie aplikacji internetowych,
  • administrowanie bazami danych,
 • inne:
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • praktyki zawodowe (po 4 tygodnie w kl. III i IV – razem 280 godz.).

Miejsce realizacji praktyk zawodowych

Przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne, przedsiębiorstwa handlowe sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line,  przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi,  przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,  przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line,  przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,  przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu – na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Przedmioty ogólnokształcące

Oprócz przedmiotów zawodowych będziesz uczyć się przedmiotów ogólnoksztacących takich, jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, wiedza o społeczenstwie, wiedza o kulturze, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Po 5 latach nauki możesz przystapić do egzaminu maturalnego  z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki,  a także możesz również przystąpic do egzaminu z przedmiotu/przedmiotów dodatkowych. Później możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.

Czego nauczysz się w technikum:

 • w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

 Co zapewnia szkoła:

 • wyjazd na praktyki zagraniczne z programem ERASMUS PLUS, 
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne na terenie szkoły w pracowniach informatycznych (pracownia diagnostyki i naprawy komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, pracowni sieci komputerowych, pracownia systemów operacyjnych, pracownia aplikacji internetowych i baz danych),
 • wycieczki przedmiotowe oraz wyjazdy do zakładów pracy,
 • bezpłatne szkolenia CISCO,
 • dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoft w celach niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i badawczych w ramach programu Microsoft Azure, (systemy i programy uczniowie mogą instalować legalnie i  bezpłatnie na domowych komputerach),
 • możliwość zakwaterowania w bursie,
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny).

Udział w projekcie, staże u pracodawców, kursy i stypendia:

Departament Edukacji i Sportu  realizuje projekt pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.3.2.

Projekt adresowany jest do uczniów ponadpodstawowych szkół zawodowych.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań skierowanych do:

 • uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium. Zakończenie projektu w 2023 roku.

W ubiegłym roku szkolnym odbył się kurs dla uczniów z zakresu eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, w tym roku odbędzie się kurs projektowania wspomaganego komputerowo CAD.

 Absolwent może podjąć pracę w:

 • w zakładach pracy i instytucjach wykorzystujących technologie informatyczne (np. urzędy, banki, szkoły, agencjach)
 • firmach administrujących sieciami komputerowymi,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • projektanta i programisty baz danych,
 • sklepach komputerowych i punktach serwisowych,
 • drukarniach i agencjach reklamy,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *