Rekrutacja do klas I na rok 2022/2023

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Turystyki na Obszarach Wiejskich

Obszary wiejskie stanowią, wg GUS, ponad 93% ogólnej powierzchni Polski i odgrywają dużą rolę w rozwoju turystyki ze względu na istotne zasoby turystyczne – przyrodnicze i kulturowe. Podstawowe segmenty turystyki na obszarach wiejskich stanowią: turystyka wypoczynkowa, turystyka krajoznawcza i turystyka specjalistyczna (aktywna). Obszary o walorach wypoczynkowych zajmują 55% powierzchni kraju.

 Turystyka wiejska jest jedną z form turystyki zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego przejawami: krajobraz, przyroda, architektura, tempo życia, codzienne zajęcia, świętowanie, itp.  Na wyróżnienie zasługują następujące produkty turystyki wiejskiej: agroturystyka,ekoturystyka, wiejska turystyka kulturowa,a także turystyka rowerowa, piesza i konna oraz usługi odnowy biologicznej, relaksacyjne oraz wypoczynkowe, mające na  celu  regenerację sił zarówno fizycznych jak i psychicznych, poprawę zdrowia i kondycji organizmu.

Agroturystyka charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym. Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse rozwoju na rynku krajowym. Rynek ten będzie także dominował w przyszłości. Podstawowe segmenty to wypoczynek rodzin i osób starszych oraz dzieci i młodzieży.

Technik turystyki wiejskiej łączy w sobie trzy kierunki: technik agrobiznesu, technik żywienia i technik hotelarstwa. Jest to ciekawa oferta skierowana do osób kreatywnych i przedsiębiorczych.

Kierunek ten daje szeroki wachlarz możliwości zdobycia wiedzy i później zatrudnienia ze względu na połączenie zagadnień pracowni gastronomicznej, obsługi noclegowej i pracowni rolniczej. 

Nauka trwa 5 lat i przygotowuje do egzaminów z dwóch kwalifikacji. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzyma świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:

HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Przedmioty zawodowe

 • teoretyczne:
  • elementy geografii turystycznej,
  • podstawy turystyki na obszarach wiejskich,
  • produkcja rolnicza,
  • usługi agroturystyczne,
  • działalność turystyczna na obszarach wiejskich,
  • język angielski w turystyce,
 • praktyczne:
  • obsługa agroturystyczna,
  • pracownia – produkcja rolnicza,
  • obsługa klienta – usługi żywieniowe,
  • obsługa klienta – usługi hotelowe,
 • dodatkowo:
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • praktyki zawodowe (po 4 tygodnie w kl. III i IV – razem 280godz.).

Miejsce realizacji praktyk zawodowych

Biura podróży, gospodarstwa rolne prowadzące działalność agroturystyczną, obiekty noclegowe zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Przedmioty ogólnokształcące

Oprócz przedmiotów zawodowych będziesz uczyć się przedmiotów ogólnoksztacących takich, jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, biologia, chemia, geografia, fizyka, wiedza o społeczenstwie, wiedza o kulturze, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Po 5 latach nauki możesz przystapić do egzaminu maturalnego  z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, języka obcego i matematyki,  a także możesz również przystąpic do egzaminu z przedmiotu/przedmiotów dodatkowych. Później możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.

Czego nauczysz się w tym technikum:

 • przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
 • realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;
 • organizowania prac w gospodarstwie rolnym,
 • organizowania działalności agroturystycznej,
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Zapewniamy:

 • zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej i hotelarskiej,
 • 4 tygodniowe płatne staże u pracodawców w czasie trwania nauki,
 • zajęcia i pokazy w zakładach pracy,
 • wycieczki przedmiotowe do zakładów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznychi hoteli,
 • wyjazdy na targi,
 • możliwość zakwaterowania w bursie,
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny).

Absolwent może:

 • prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne,
 • organizować i prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich;
 • planować, organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym;
 • organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy,
 • ubiegać się o fundusze strukturalne UE,
 • obsługiwać klienta w gospodarstwie agroturystycznym.,
 • może podjąć pracę w:
 • biurach i agencjach turystycznych,
 • hotelach i pensjonatach,
 • prywatnych domach letniskowych,
 • organach administracji samorządowej,
 • branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • gospodarstwie agroturystycznym.

Dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *