Rekrutacja do klas I na rok 2021/2022

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Żywienia i Usług Gastronomicznych

W  Rankingu PERSPEKTYW TECHNIKA 2019 – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSA w Człuchowie zostało nagrodzone BRĄZOWĄ TARCZĄ, zdobywając 24 miejsce w województwie pomorskim wśród techników.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- opis zawodu

W ostatnich latach rozwinęła się sieć lokali gastronomicznych. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia korzysta z formy jedzenia poza domem.

Rynek usług gastronomicznych rozwija się stale, ponieważ w Polsce w dalszym ciągu ilość zakładów jest dużo niższa niż w społeczeństwach zachodnich. Dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle dostępne są oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych zarówno dotyczących planowania produkcji, jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom.

Nauka trwa 5 lat i przygotowuje do egzaminów z dwóch 2 kwalifikacji. Uczeń po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:

HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty zawodowe

 • teoretyczne:
  • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
  • podstawy gastronomii,
  • zasady żywienia,
  • usługi gastronomiczne,
  • język angielski zawodowy,
 • praktyczne:
  • pracownia gastronomiczna,
  • pracownia obsługi klienta,
  • pracownia planowania żywienia,
  • organizacja produkcji gastronomicznej,
 • dodatkowo:
  • kurs umiejętności zawodowych,
  • praktyki zawodowe (po 4 tygodnie w kl. III i IV – razem 280godz.).

Miejsce realizacji praktyk zawodowych

Restauracje wolnostojące i przyhotelowe, zakłady żywienia zbiorowego świadczące szeroki zakres usług, podmioty świadczące usługi gastronomiczne z obsługą kelnerską oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

 Czego nauczysz się w tym technikum

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań;
 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

Co zapewniamy:

 • bezpłatne kursy, między innymi: barista, kelner, carving, barman i język angielski zawodowy – każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat ukończenia kursu prowadzonego przez firmę zewnętrzną,
 • 4 tygodniowe płatne staże u pracodawców w czasie trwania nauki,
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkolnej pracowni gastronomicznej,
 • zajęcia i pokazy w zakładach pracy,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • wyjazdy na targi,
 • możliwość zakwaterowania w bursie,
 • wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, koszykówka), teatralnych i muzycznych (mamy własny zespół muzyczny).

Absolwent technikum:

 • jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów,
 • wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług,
 • przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem,
 • ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej,
 • rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej,
 • kontroluje etapy procesu technologicznego, prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami,
 • opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji,
 • w swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych,
 • planuje i ocenia jadłospisy,oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków,
 • układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia,
 • organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym,
 • korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu,
 • przedstawia ofertę usług gastronomicznych,
 • przestrzega zasad racjonalnego żywienia,
 • może podjąć pracę w:
 • zakładach gastronomicznych i obiektach zbiorowego żywienia(np. szpital, bursa, przedszkola)
 • barach, restauracjach, bursach, hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych,
 • firmach oferujących usługi cateringowe,
 • instytucjach upowszechniających wiedzę o żywieniu i żywności,
 • organizacjach i instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą i ubiegać się o fundusze z UE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *