Rekrutacja do klas I na rok 2021/2022

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Branżowa Szkoła I Stopnia

Cukiernik

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie cukiernik po patronatem Bagietki Drodzy Ósmoklasiści od 1 września 2020r. rozpoczynamy w Zespole Szkół Agrobiznesu kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie cukiernik pod patronatem firmy BAGIETKA. –>Tu możesz zapoznać się z firmą      …