Rekrutacja do klas I na rok 2021/2022

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Nowy kierunek Technik

Technik Weterynarii

  Pomysł kształcenia w zawodzie technik weterynarii powstał na bazie współpracy Goodvalley, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Głównym celem trójstronnych działań jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznejw celu wykształceniaprzyszłych…

Technik

Żywienia i Usług Gastronomicznych

W  Rankingu PERSPEKTYW TECHNIKA 2019 – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSA w Człuchowie zostało nagrodzone BRĄZOWĄ TARCZĄ, zdobywając 24 miejsce w województwie pomorskim wśród techników. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH- opis zawodu W ostatnich latach rozwinęła się sieć lokali…

Technik

Turystyki na Obszarach Wiejskich

Obszary wiejskie stanowią, wg GUS, ponad 93% ogólnej powierzchni Polski i odgrywają dużą rolę w rozwoju turystyki ze względu na istotne zasoby turystyczne – przyrodnicze i kulturowe. Podstawowe segmenty turystyki na obszarach wiejskich stanowią: turystyka wypoczynkowa, turystyka krajoznawcza i turystyka…

Technik

Informatyk

W Rankingu PERSPEKTYW TECHNIKA 2019 – Technikum Informatyczne ZSA w Człuchowie zostało nagrodzone  ZŁOTĄ TARCZĄ, uzyskując 2 miejsce w województwie pomorskim i 44 w kraju wśród wszystkich techników w Polsce. Złota tarcza to efekt ciężkiej pracy nauczycieli i ambitnych uczniów, którzy…

Technik

Geodeta

W opublikowanym w 2021r. rankingu PERSPEKTYW – TECHNIKA 2021 Technikum Geodezyjne ZSA w Człuchowie otrzymało tytuł BRĄZOWEJ TARCZY 2021, zajmując 25 miejsce w województwie pomorskim oraz 207 miejsce w kraju na 1743 technika, które spełniły kryteria wejściowe do rankingu. TECHNIK…

Technik

Ekonomista

 W Rankingu Perspektyw TECHNIKA 2020 –  Technikum Ekonomiczne ZSA w Człuchowie  zostało nagrodzone BRĄZOWĄ TARCZĄ,  zdobywając 28 miejsce w województwie pomorskim i 416 w kraju wśród wszystkich techników w Polsce. TECHNIK EKONOMISTA – opis zawodu Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na…

Technik

Architektury Krajobrazu

P.P.H.U. Hortulus w Dobrzycy  – patronem kierunku – TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ZSA w Człuchowie   Objęcie kierunku patronatem poszerza ofertę edukacyjną Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe.  Mają one ułatwić absolwentom kontynuowanie…

Technik

Agrobiznesu

Goodvalley Agro S.A.  – patronem kierunku – TECHNIKUM AGROBIZNESU ZSA w Człuchowie Porozumienie obejmuje między innymi: wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć praktycznych dla uczniów  na terenie firmy i gospodarstw Goodvalley; organizację spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem młodzieży i kadry…