Rekrutacja do klas I na rok 2021/2022

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Najnowszy wpis

Agrobiznesu

Goodvalley Agro S.A.  – patronem kierunku – TECHNIKUM AGROBIZNESU ZSA w Człuchowie Porozumienie obejmuje między innymi: wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć praktycznych dla uczniów  na terenie firmy i gospodarstw Goodvalley; organizację spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem młodzieży i kadry…