Rekrutacja do klas I na rok 2022/2023

Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Najnowszy wpis

Agrobiznesu

Goodvalley Agro S.A.  – patronem kierunku – TECHNIKUM AGROBIZNESU ZSA w Człuchowie Objęcie patronatem kierunku technik agrobiznesu przez Goodvalley obejmuje wspomaganie procesu kształcenia poprzez organizację zajęć praktycznych dla uczniów  na terenie firmy i gospodarstw Goodvalley, organizację spotkań o charakterze edukacyjnym…