Na egzamin przychodzimy 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu wraz z własnymi przyborami oraz dokumentem tożsamości.

Na egzamin pisemny przynosimy długopis z czarnym atramentem oraz kalkulator prosty. Na egzamin praktyczny również dugopis z czarnym atramentem oraz przybory dozwolone w zależności od zdawanej kwalifikacji (link poniżej).

Ponadto na egzamin może przyjśc wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobych zbieżnych z objawami COVID-19 oraz osoba nie przebywająca na kwarantannie lub izolacji domowej.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający z zakrytymi ustami  i nosem przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 1,5m. Przy drzwiach wejściowych oraz w każdej sali egzmainacyjnej środki do dezynfekcji rąk. Każdy zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie zaraz po wejściu do budynku szkoły.

Harmonogram egzaminu w sesji zimowej styczeń/luty 2021

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas trwania

Numer sali/miejsca egzaminu

EE.08,RL.21, TG.08

pisemny

12.01.2021

10:00

60

31

AU.35

praktyczny dk

15.01.2021

9:00

180

11

RL.21

praktyczny d

11.01.2021

9:00

120

27

TG.08

praktyczny d

11.01.2021

9:00

150

28

EE.08

praktyczny wk

25.01.2021

12:30

17:00

150

12