Pedagogiczna Biblioteka w Słupsku - Filia nr 2 w Człuchowie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Człuchowie zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Multimedialnym – „Fonoholizm – przyzwyczajenie czy uzależnienie?”

Konkurs Multimedialny  nt. zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Człuchowa i powiatu człuchowskiego.

Prezentacje należy przesłać na adres mailowy PBW Filii nr 2 w Człuchowie : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 29 stycznia 2021.

Wszelkich informacji udziela pani Monika Grygorowicz.

[PREZENTACJA]

[REGULAMIN]

W 2021 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zmianie ulegną  arkusze egzaminacyjne. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Pojawią się przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym będzie można przygotować się do egzaminów.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

    1.   w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:

  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);

   2. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

  • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka rozpoczyna się stwierdzeniem, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. Obdarowani rozumem i sumieniem powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa. Deklaracja Milenijna ONZ potwierdza, iż tolerancja, wolność i równość są fundamentalnymi wartościami niezbędnymi we współpracy międzynarodowej.

Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

"Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju."

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:

- Znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji;

- Zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;

 -Wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec "innych". Szczególnie ważne wydają się wszystkie działania podejmowane przez młodzież i kierowane do młodzieży. Wiele krajów w coraz większym stopniu charakteryzuje się różnorodnością kulturową, rasową i etniczną. Jest to sytuacja, która sprzyjać może zjawiskom związanym z nietolerancją. Wpływanie na kształtowanie właściwych postaw, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa, jest zadaniem, które powinny stawiać przed sobą władze, szkoły i media.

   
   

 11 listopada pamiętajmy szczególnie o Tych którzy oddali za wolność i niepodległość swoje życie. Znajdźmy zatem chwilę by poświęcić Tym znanym, jak i bezimiennym bohaterom, chwilę zadumy. Okres pandemii nie pozwolił na uroczste wzniesienie flagi i odśpiewanie Hymnu pod pomniekiem i podczas szkolnego apelu, ale nasza pamięć o bohaterach nigdy nie przeminie. Cześć i chwała Bohaterom!