ODN w Słupsku - organizator Pomorskiej Ligii Zadaniowej- opublikował na swojej stronie internetowej wyniki I etapu PLZ.

 Wsród uczniów naszej szkoły do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Dagmara Karasek kl. IVTE z obszaru kompetencji społecznych oraz Karol Czarnowski kl. IIITI z obszaru informatyki.

Szczegółowe informację i pełna lista uczniów zakwalifikowanych znajduje się pod adresem https://www.odn.slupsk.pl/projekty-i-programy/projekty/zdolni-z-pomorza-pomorska-liga-zadaniowa/rok-20202021/

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) Link

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) Link

 

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza. 

Nasi uczniowie otrzymali również Stypendia  z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na terenie Powiatu Człuchowskiego na rok szkolny 2020/21 za szczególne osiągnięcia w nauce i są to: 

 1. Berent Alicja – kl. 4 TAK
 2. Francik Agata – kl. 4 TAK
 3. Karasek Dagmara – kl. 4 TE
 4. Redzimska Aleksandra – kl. 3 TAK

 

Serdecznie gratulujemy!

Drzodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Kuratorium Oświaty w Gdańsku informuje, iż  przystępuje do wpłaty stypendium Prezesa Rady Ministrów wg. listy uczniów zgłoszonych przez szkoły, którzy otrzymali decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, stypendium na rok szkolny 2020/2021.

Z naszej szkoły ww stypendia za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

 1. Bąkowski Jakub Mikołaj -  2 TG p
 2. Defińska Alicja - kl. 4 TE
 3. Dęga Karol – kl. 3 Tż
 4. Kerzschk Nikola – kl. 2 TK p
 5. Kwaśniewski Michał – kl. 3TA
 6. Masiak Aleksandra – kl. 2 TE p
 7. Marchwicka Natalia – kl. 4 TT
 8. Peciak Paulina – kl. 2 TG
 9. Recław Roman – 4 TI
 10. Redzimska Aleksandra – kl. 3 TK

 

Serdecznie gratulujemy stypendystom, rodzicom i nauczycielom!

Pozytywniie zaakceptowano wniosek dyrektora szkoły złożony w ramach programu AKTYWNA TABLICA. Nasz szkoła otrzymała wsparcie w kwocie 14.000zł na zakup dwóch tablic interaktywnych z projekorami i laptopami. Kwota ta stanowi 80% zakupu, pozostałe 20% sfinansuje Powiat Człuchowski. Łącznie na ten cel zostanie przeznaczone 17.500zł.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zatwierdził listę szkół zakwalifikowanych do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Wpłynęło 78 wniosków (267 szkół) organów prowadzących. Do objęcia wsparciem finansowym wojewódzki zespół kwalifikacyjny zarekomendował 130 szkół (38 organów prowadzących - łączne dofinansowanie wynosi 1 815 640 zł).