Zadania do pracy na lekcji i do ćwiczeń w domu

1. Zadania z arkusza kalkulacyjnego - formuły; formuły2

2. Zadania z arkusza kalkulacyjnego - instrukcje warunkowe

3. Zadania z arkusza kalkulacyjnego - powtórzenie wiadomości

4. Arkusz Kalkulacyjny - sprawdzian gr. 1

5. Arkusz Kalkulacyjny - sprawdzian gr. 2

6. Arkusz Kalkulacyjny - sprawdzian gr.3 

7. Baza danych 

8. Temat do samodzielnej pracy w domu - pobierz

 

Klasa IV

1. Przykłady kwerend

2. Dane do arkusza Maj 2012 - kandydacizgłoszenia,

3. Dane do zadania nr 4   napisy

4. Dane do zadanie - liczby