Lp.

Wydarzenie szkolne

Data

1.   

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2022r.

2.   

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022-01.01.2023r.

3.   

Ferie zimowe

16-29.01.2023r.

4.   

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11.04.2023r.

5.   

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

28.04.2023r.

6.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

23.06.2023r.

7.   

Ferie letnie

24.06-31.08.2023r.

8.   

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2022, 11.11.2022, 06.01.2023, 01,05.2023, 03.05.2023, 08.06.2023

9.   

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

14.10.2022; 31.10.2022,02.05.2023; 24-25.05.2023, 08.05.2023; 09.06.2023

 

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2022/23

Klasy

4TKp

4TIp,4TŻp, 3TK,

3TE, 3TA, 3TŻ, 3TI

Termin

WRZESIEŃ 05-30.09.2022r.

MAJ 4-31.05.2023r.

 MARZEC  6-31.03.2023r.